Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

MELEZ YETİŞTİRME

 

 

 

        Melez yetiştirme kuş severlerin etkin uğraşılarından biridir. Dünya üzerinde doğal     olarak kendisi türemeyen bir cins yaratmak, insanları yıllardır fazlasıyla etkilemiştir. Bu işin ilgi çekici yanı üretiminin zor olması ve yeni cinsler türetmek istenmesidir. Başarılı olundu - ğunda maddi ve manevi kazanç sağladığı gerçektir. Ülkemizde  SAKA  KANARYA  melez - lerinin , kanarya bedellerinden çok yüksek olması ilgiyi artırmaktadır.

Sol taraftaki resim bir  SAKA  KANARYA  eşleştirilmesi sonucu oluşmuş bir melezdir.  Melez yetiştirmek için yapılması gereken şartlar hakkında sizi bu sayfada bilgilendireceğiz.

 

 

Erkek Yabanıl Kuş Seçimi

        Yetiştiricilerin büyük bir çoğunluğu en az bir , iki yıllık veya daha büyük bir evcilleştirilmiş erkeği kullanmayı tercih eder. Kuş kafese , yeme ve kanaryalara alışmıştır. Pek sorun çıkarmaz - lar , yalnız cinsel olgunluğa doğada olduğundan daha geç ulaşırlar. Doğada hareketleri serbest - tir , ihtiyaçlarını karşılayabilirler.Uçmak onları daha kuvvetli kılar. Mart ayında yakalanıp eşe atılan erkekler doğada iyi beslenmiş ve cinsel kızgınlığa girmiş oldukları için eşe atıldığında eşini benimserse yavru sayısı artar.

        Sağ taraftaki resim doğada bulunan ve melez yetiştirmek için eşe atılabilecek ideal bir erkek saka kuşudur

 

EŞ BEĞENME KONUSU

 

        Eşe atılacak kuşlar , kendi cinsleri ile bir arada bulunmamasına dikkat etmek gerekir. Erkek bir saka , kanarya ile eşe atılacaksa bulunulan ortamda dişi bir saka bulunmamalıdır. Çünkü erkek sakanın ötüşüne dişi saka karşılık verecek , çiftleşmek için kendi türünden olanı tercih edecek , kendisine eş olarak seçtiğiniz dişi kanaryaya ilgi göstermeyecektir. Zamanı gel - diğinde erkek ve dişi kuşlar kızışırlar , cinsel ihtiyaç ön plana çıkar. Kuş bu gereksinimi için kendi türünden eş bulamadığı zaman cinsel dürtünün gücüne boyun eğerek başka türden bir kuş ile çiftleşir. Eşe atılacak kuşların birbirlerini tanımaları , ayni yeme alışmaları ve bulundukları ortama uyum sağlamaları için sonbaharda bir araya getirmek , böylece kışı beraber geçirmeleri sağlanır. Bu beraberlik sorunların çözülmesi demektir.Nisan ayı ortalarında veya sonlarına doğru eşler birbirleriyle başlar. Erkek dişiyi besler. Kuşların bulunduğu yere yuva asılır ve ince dal parçaları , çuval ipleri ,kuru otlar , tüyler , bunlara benzer yuva malzemeleri kafesin içine bırakılır. Kuşlar kendi içgüdüsel isteklerine göre yuvalarını hazırlarlar.

        Yukarıdaki resimde dişi kanarya bir üst konuda verilen resimdeki erkek sakaya atılabilecek  bir eştir

 

Yumurtlatma

 

        Kafeslerde eşe atılan kuşlardan , erkek kuş yabanıl olarak seçilmişse ; dişi ilk yumurtayı yapar yapmaz kafesten almak gerekir. Çünkü erkek kuşun yumurtayı gagaladığı ve bunun sonucunda yumurtanın kırıldığı görülür. Erkek yumurtayı kırdığında yer ve tadını alır. Bu problem olarak devam eder gider. Erkek kuşu yavrular büyüyüp kendi başına yem yemeğe başladıkları zaman , dişinin yanına çiftleşmesi için konulur. Yabanıl kuş ile eşe atılan dişi ilk yumurtayı yapar yapmaz , yumurtanın üzerine hemen yatmaya başlar. İlk yumurtadan çıkan yavru ile son yumurtadan çıkan yavru arasında dört gün fark olacağından beslenme ve buna bağlı olarak gelişme açısından sorunlar çıkar. İlk yumurtayı gördüğümüzde yumurta bir çay kaşığı yardımıyla dikkatli bir şekilde alınır , onun yerine sahte plastik yumurta konulur. Ayni olay ikinci ve üçüncü yumurtalarda da tekrarlanır. Dördüncü yumurta olduğu zaman sahte yumurtalar alınır , kendi yumurtaları yuvaya konur.