Make your own free website on Tripod.com

           SAKA KUŞLARI

 

   

 

MEMLEKETİMİZDE  BULUNAN  SAKA  KUŞLARI

           

             1. KÖMÜRCÜ SAKASI : Takımın en küçüğü , en bol olanı , en evcili ve en çirkin olanıdır.    Çok rastlanmakla beraber gerdan altında pirinç tanesi kadar ak beyazlık (ak gerdanlık) ve keneset  bu sakalarda da bulunur.

         2. AKGERDAN SAKASI : Kasım ve Martta geçerler , boğaz tarafında fasulye büyüklüğünde beyazı bulunduğu için bu isim verilmiştir. Kömürcü sakasından daha büyüktür. Kuyruk tüylerinin iki tarafında  ve altında iki beyaz lekeleri vardır.  Bu lekeler küçük olarak  üçerden altı tane olabilir. Bunlara kuyruk altı bademleri denir.

             3. KASIM SAKASI : Bu saka kuşlarının en göz dolduranı , en iyi öteni en vahşisidir. Diğer saka kuşlarından daha iri ve tüylerinin kırmızılığı daha parlak renkte olup , göz hizalarının arkasına geçer. Karnı  kar beyazlığındadır.  Kuyruğu daha uzun ve saka kuşları serisinin en güzel olanıdır. Kuyruğunun her iki tarafında ve alt kısmında üçer tüy vardır.  Kuyruğunda sekiz tüy bulunduğunda sekizlik  , dört tüy bulunduğunda dörtlük adı verilir.  Kasım Sakaları kenesete göre türleri adlandırılır.                                                                                                                                                                               KENESET : Kuşun ensesinde siyahın bitim yerinde  ufak takriben mercimek büyüklüğünde olan kırmızı renge verilen addır.       

                                           4. MART SAKASI : Bu tür mart ayında göç eder. Yolda gelirken yeşil yiyerek ve tüy değişimini yaparak geldiği için enerjileri yerindedir. Çiftleşmeye hazır durumdadırlar. Tutuldukları zaman kasım sakaları gibi uzun zaman beklemeden öterler.

   ( Saka ile ilgili bilgilerin bir kısmı SAMSUN SERİNOFİL  DERNEĞİ' nin Kanaryalar Dünyası kitabından alınmıştır. )

                                                                                                                            DEVAMI