Make your own free website on Tripod.com

 

KANARYA  ÜRETİMİ

                                                                                               AHMET DOĞRAR

         

 

 

 

1.ERKEK ve DİŞİ SEÇİMİ :                

        Erkek ve dişi kanaryanın sıhhatli olması lazımdır. Sağlıklı bir

kanarya hareketli olur , tüyleri parlak ve vücuduna sıkı olarak durur.

Tüyler dağınık yani tüy dökümü devresindeki gibi az ve yumuşak olma_

malı , kuş tüylerini kabartmamalıdır. Gündüz vakti başını kanatlarının

altına koyup uyumamalıdır. Kanaryanın altına , tüylerinin üflenip de

bakıldığı zaman derisi pembe ile kırmızı arasında olmalıdır. Karın derisi

siyahlaşmış veya bağırsakları siyah olarak görünüyorsa bu kanarya

rahatsızdır üretime alınmamalıdır.

           Erkek kanaryanın , eş zamanı geldiğinde altına bakıldığında  fi

dik olarak , dişininki de arkaya yatık olarak durur. Erkek kanarya kızış_

tığı zaman ötüşü kuvvetli olur. Hatta kafesin tellerine asılıp orada da

ötüşünü devam ettirir. Dişinin kızgınlığı erkeğin ötüşüne cevap vermesi

ve kafeste bulduğu kağıt , tüy ve çöp taşımasından belli olur.

           Eşe atılacak kanaryalarda istediğimiz özelliklere göre yavru almak

için ana ve baba seçimi önemlidir. Renklerde çaprazlama yapmak daha

sıhhatli yavrular almamızı sağlar. 

  2. EŞ ZAMANI :

          Kanarya normal olarak bahar zamanı eşe atılır. Bu ülkemizde bölgelere göre

   Ege ve Akdeniz bölgesinde MART ayında diğer bölgelerde NİSAN ayında , soğuk

   bölgelerimizde ise MAYIS ayında olmaktadır. Teknolojik gelişme sonucu  insanoğlu

   bahar ortamını yaratabildiği zaman , mevsim mefhumu ortadan kalkabilir. Şöyle ki;

   kanaryanın bulunduğu ortam sıcaklığı , 5C ile 15C arasında ise gelişimini sağlar.

   15C ile 20C  arasında kanarya eşe gelir , kızışır ve yumurtlar. 20C üzerinde ise yav_

   rular sağlıklı bir şekilde gelişimlerini sağlar.

               Bahar zamanı gün ışığı 10 ile 12 saat arasındadır. Yavru çıktığı zaman gün

  ışığı 12 ile 16 saat olması yavruların daha uzun bir zaman dilimi içinde beslenmesi

  demektir ki buda yavruların daha çabuk gelişmesini sağlayacaktır. Bahar zamanı

  kuşların bulunduğu yerler havalandırılmalı , bahar kokusu içeri girmelidir. Kuşlar

  bahar havası teneffüs ettiğinde daha neşeli olurlar , erkeklerin ötüşleri kuvvetlenir.

              Şayet bu yukarıda bahsedilen ısı , ışık ve havayı biz odamızda yaratabilirsek

  kanaryaları bahar gelmeden bile eşe atabiliriz. ISI için en güzel ayarlı yağlı radya_

  törler kullanılabilir. Oda sıcaklığı termometre ile kontrol edilebilir. Normal ısıda

  bulunan odayı , her hafta sıcaklığını 2C arttırmak suretiyle yukarıdaki ısı derece_

  lerine göre kuşlar eşe getirilip yavru alınabilir.   IŞIK    içinde gün ışığı veren 

  Flüoresant lambalar kullanılır. Lambada Timer (zamanlayıcı) ile kontrol edilerek

  her hafta ısı ile orantılı olarak birer saat arttırmak suretiyle denge sağlanır.

  BAHAR HAVASI  içinde pilli spreyler kullanılabilir. Spreyler çam kokusu , bahar

  kokusu ve başka değişik güzel koku verenler olabilir. Bu ortamları yarattıktan

  sonra artık iş kanaryalara kalıyor , sağlıklı iseler üremeler başlar , yavrular sıhhatli

  bir şekilde gelişirler.

 

 3. BİRBİRLERİNİ TANIMA ve EŞE ATMA :

         Kızışan erkek ötmeye başladığında , ayrı bir yerde bulunan kızgın dişilerde

 bu ötüşe kayıtsız kalmazlar. Erkek ve dişi kafesleri yanyana getirilir. Daha sağlıklısı

 ortadan tel ile bölünmüş çifthanelerde  erkek ve dişi ayrı gözlerde tutulur. Erkek ve

 dişi burada birbirlerini görürler. Erkek daha hareketli ötmeye , dişide bu ötüşlere

 kayıtsız kalmaz ve davetkar sesler çıkartmaya başlar. Artık bir sorun yoktur , aradaki

 bölme kaldırılır kuşlar bir araya bırakılır.

 

 4. YUVA KONMASI :

            Kanaryalar  biraraya konduktan 3 - 5 gün sonra yuva ilaçlanıp konur.

 Erkek ve dişi merakla yuvayı incelerler , daha sonra erkek yuvaya girip

 oturur , dişiyi yuvaya davet eder. Dişide yuvayı yapmak için malzeme arar.

 Ben yuva için en uygun malzeme olarak keten çuvallarını kesip vermekteyim.

 Bir sorun olmadığını gözlemledim. Soğuk havada yuva içine keçe konabilir.

 Havalar ısındığı zaman keçeyi almak lazımdır. Çünkü sıcak hem anayı , hemde

 yavruları rahatsız eder. Keten çuvalları ile örülen yuva iş görür.

 

5. YUMURTLAMA :

       Kanarya 4 ile 6 arası yumurta yapar. Genel olarak 4 yumurta yapması

 normaldir. Yumurtlayacak kanaryanın kalsiyuma ihtiyacı vardır. Mürekkep

 balığı kemiği vermeyi unutmayınız. Yumurtalar mavi-gri üstü siyah noktalı

 olur. Beyaz yumurtlayanlar da olur.

          Erkek ile eşlenen dişi 5 ile 10 gün arasında yumurtlamaya başlar.

Yumurtlama sabah olur. Yumurtlayacak kanarya rahatsız edilmemeli , ele

 alınıp kontrol edilmemelidir. Yumurta içinde kırılabilir , yumurta içinde

 yer değiştirebilir. (ters dönebilir) Yumurtanın  kolay çıkmasına yardımcı

 olmak için , bu aralar marul verilmesi faydalı olur.

 

 6. DİŞİNİN YUVADA YATMASI :

        Kanarya ilk yumurtayı yaptığında  belki ilk gün yatmaz. Her gün

 sıra ile birer yumurta yapar. Genelde üçüncü yumurtadan sonra yuvada

 yatmaya başlar. Böylece yavruların çıkışı arasında bir gün fark olur.

Bu farkta önemli değildir. Aralarında 4 veya 5 gün fark olsaydı , ilk

çıkan yavru ile 4 gün sonra çıkan yavru arasındaki bu fark son çıkan

yavrunun ezilmesine , beslenememesine sebep olacağından ölümüne

yola açar.

         Dişi kanarya kuluçkada yattığı zaman içinde , rahatsız edilmeme_

lidir.  İyi bir erkek kanarya dişiyi yuvada besler. İlk ağızda kanaryanın

yumurtaya yatmasının üçüncü yumurtadan sonra olduğunu belirtmiştim.

İkinci , üçüncü ve dördüncü ağızlarda ise dişi kanarya ilk yumurtayı

yapar yapmaz yuvada yatmağa başlar. Yavrular arasında gün farkı olma_

ması için 1 , 2 ve 3 yumurtalar  yuvadan alınır , yerine sahte yumurtalar

konurlur. 4 yumurtayı yaptığı zaman  sahte yumurtalar alınır , kendi

yumurtaları konup yavruların hepsinin ayni günde çıkması sağlanır.

 

  7.YAVRULARIN ÇIKMASI :

       Yumurtadan yavrular 13 günde çıkar . Sıcak havada 12 günde ,

soğuk havada 14 - 15 günde de çıkabilir. Çıkan yavruları anne ve baba

beraber besler. Bu arada hazırlanan mama günde  2 veya 3 kerede

verilmelidir. Mama olarak  dükkanlarda hazır mamalar vardır , bu

mama kaynamış yumurta ile karıştırılıp verilebilir. Benim verdiğim

mama bebe bisküvisi ile kaynamış yumurtanın karışımıdır. Yavru

zamanı marul yaprağı ve havuç vermek lazımdır. İlk yavrular yuvadan

çıktıktan sonra , yuvayı alıp ilaçlamalı veya yeni yuva konmalıdır.

     Anne ikinci posta yumurtlamaya başladığı zaman , yavrulara baba

bakar. Şayet yavrular yatan anneyi rahatsız edip yumurtalara zarar

verdiği gözlenirse , baba ile yavrular başka kafese alınmalıdır.

Yavruların yem ve mama yedikleri görüldüğünde baba tekrar annenin

yanına bırakılmalıdır.

 

 8. YAVRULARIN GÖZLENMESİ :

        Anne ve babadan ayrılan yavrular ilk önce yemi , mamayı ve suyu

rahatça bulabildikleri kafeslere veya küçük salmalara konur. Fazla

enerji harcamadan gelişmeleri sağlanır , daha sonra büyük salmalara

konabilir. Yavrular 45 günlük olduklarında erkekleri ders yapmaya

başlarlar. Bu arada kümeste iyi öten bir kanarya varsa , yavrular onun

ötmesini dinler ve onun gibi ötmeye çalışarak , ötme yeteneklerini

geliştirirler. Yavrulara bant dinletmek suretiyle daha değişik ve güzel

ötüş yetenekleri kazandırılabilir. Yavru kanaryaların erkeklerini ayrı

olarak ötüş kafeslerine konursa , ötüşleri kısa zamanda gelişir.                                              Yavruların Tüneğe İlk Çıkışları

 

 9. KANARYANIN AYAĞINA BİLEZİK TAKILMASI :

      Yumurtadan çıkan yavru kanarya 7 ile 10 gün olduklarında

dikkatli bir şekilde yandaki resimde görüldüğü gibi bilezik takılır.

Küçük cins kanaryaların bilezik çapı :

Büyük cins kanaryaların bilezik çapı :

 

 

  Ana Sayfa         Tarih         Beslenme          Anatomi          Hastalık             Resimler          Doğa Kuşları          Üretici Adresleri