Make your own free website on Tripod.com

 

 

DOĞA  KUŞLARI

                                                             

                                             

 

 

                                                                                      

 

AHMET  DOĞRAR

MELEZ  YETİŞTİRME

Melez yetiştirme kuş severlerin etkin uğraşılarından biridir. Yeni ve Dünya üzerinde şimdiye kadar hiç oluşmamış bir şeyi yaratmak , insanları yıllardır fazlasıyla etkilemiştir. Bu işin ilgi çekici yanı üretiminin zor olması ve ilk kez yeni cinsler türetilmek istenmesindendir. Başarılı olunduğunda maddi ve manevi kazanç sağladığı gerçeğidir. Ülkemizde SAKA X KANARYA melezlerinin , kanarya bedellerinden çok yüksek olması ilgiyi artırmaktadır.

EŞ  BEĞENME  KONUSU

Eşe atılacak kuşlar , kendi cinsleri ile bir arada bulunmamasına dikkat etmek gerekir. Erkek bir saka , kanarya ile eşe atılacaksa bulunulan ortamda dişi bir saka bulunmamalıdır.Çünkü erkek sakanın ötüşüne dişi saka karşılık verecek , çiftleşmek için kendi türünden olanı tercih edecek , kendisine eş olarak seçtiğiniz dişi kanaryaya ilgi göstermeyecektir. Zamanı geldiğinde erkek ve dişi kuşlar kızışırlar , cinsel ihtiyaç ön plana çıkar. Kuş bu gereksinimi için kendi türünden eş bulamadığı zaman cinsel dürtünün gücüne boyun eğerek başka türden bir kuş ile çiftleşir. Eşe atılacak kuşların birbirlerini tanımaları , ayni yeme alışmaları ve bulundukları ortama uyum sağlamaları için sonbaharda bir araya getirmek , böylece kışı beraber geçirmeleri sağlanır. Bu beraberlik sorunların çözülmesi demektir.Nisan ayı ortalarında veya sonlarına doğru eşler birbirleriyle başlar. Erkek dişiyi besler. Kuşların bulunduğu yere yuva asılır ve ince dal parçaları , çuval ipleri ,kuru otlar , tüyler , bunlara benzer yuva malzemeleri kafesin içine bırakılır. Kuşlar kendi içgüdüsel isteklerine göre yuvalarını hazırlarlar.

YUMURTLAMA

Kafeslerde eşe atılan kuşlardan , erkek kuş yabanıl olarak seçilmişse ; dişi ilk yumurtayı yapar yapmaz kafesten almak gerekir. Çünkü erkek kuşun yumurtayı gagaladığı ve bunun sonucunda yumurtanın kırıldığı görülür. Erkek yumurtayı kırdığında yer ve tadını alır. Bu problem olarak devam eder gider. Erkek kuşu yavrular büyüyüp kendi başına yem yemeğe başladıkları zaman , dişinin yanına çiftleşmesi için konulur.Yabanıl kuş ile eşe atılan dişi ilk yumurtayı yapar yapmaz , yumurtanın üzerine hemen yatmaya başlar. İlk yumurtadan çıkan yavru ile son yumurtadan çıkan yavru arasında dört gün fark olacağından beslenme ve buna bağlı olarak gelişme açısından sorunlar çıkar. İlk yumurtayı gördüğümüzde yumurta bir çay kaşığı yardımıyla dikkatli bir şekilde alınır , onun yerine sahte plastik yumurta konulur. Ayni olay ikinci ve üçüncü yumurtalarda da tekrarlanır. Dördüncü yumurta olduğu zaman sahte yumurtalar alınır , kendi yumurtaları yuvaya konur.

ERKEK  YABANIL  KUŞ  SEÇİMİ

Yetiştiricilerin büyük bir çoğunluğu en az bir , iki yıllık veya daha büyük bir evcilleştirilmiş erkeği kullanmayı tercih eder. Kuş kafese , yeme ve kanaryalara alışmıştır. Pek sorun çıkarmazlar , yalnız cinsel olgunluğa doğada olduğundan daha geç ulaşırlar. Doğada hareketleri serbesttir , ihtiyaçlarını karşılayabilirler.Uçmak onları daha kuvvetli kılar. Mart ayında yakalanıp eşe atılan erkekler doğada iyi beslenmiş ve cinsel kızgınlığa girmiş oldukları için eşe atıldığında eşini benimserse yavru sayısı artar.

SAKA  KUŞLARI

Bulunduğu yerler Avrupa , Asya ve Akdeniz ülkeleri başta olmak üzere geniş bir alanda yaşamlarını sürdürürler. Fringillidae - Serçegillerin familyasına men- supturlar. Irkı çok zengindir. Uzunluğu : 13 cm , Ağırlığı : 13 - 19 gramdır. Ergin erkekte yüz maskesi kırmızı , başın üst kısmı ense ve gaga dibi siyahtır. Kulak bölgesi gerdan ve göğsün bir kısmı , karın ve kuyruk üstü tüyleri beyazdır. Sırt kahverengidir. Siyah renkteki kanatların üzerinde sarı renkte büyük bir leke vardır. Uçma tüylerinin uçlarında beyaz lekeler görülür. Kuyruk siyah renktedir. En dıştaki ikişer kuyruk tüyünün iç vestilumlarında beyaz renkte büyük oval lekeler vardır. Dişilerde renkler daha mattır. Yalnız ergin dişi erkek renklerine yakın olur.Ayrıca Erkek ; Kafadaki kırmızılığın koyuluğundan , Kafadaki kırmızının gözlerinin arkasına sarkmasından , Gaga üstünde bulunan bıyıkların koyuluğundan ve devamlı olmasından , Kanatların alt iç kısmının siyah olmasından anlaşılabilir.Genel olarak GEZİCİ KUŞLAR dır. İhtiyaçlarını karşılamak için kısa mesafelerde yer değiştirirler. Yaşadığı yerler ; Ağaçlı , Açık orta yükseklikler , Ağaçlı köy kenarlarında , Meyve bahçelerinde ve Açık ormanlardır. Bilhassa deve dikeni tohumu , böcek , yaprak uçları ve tahıllar ile beslenir.