Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

   

 

SAKAYA EŞ SEÇİMİ

                      Saka erkeğine eş olarak seçilen kanaryanın ötücü bir türden gelmesi gerekir. Elde edilen melezlerin ötüş güzelliği buna bağlıdır. Renk olarak dişi kanarya yeşil , sarı , bakıri ,maun , kırmızı ve mozaik türünden olması tercih edilir. Herbirinden çıkan yavru melezlerin renklerini anne ve babadan alacakları için tercih sizlerin olacaktır. Ayni zamanda dişi sakaya eş olarak seçilecek erkek kanaryada yukarıda bahsedilen cins ve renk kanaryalarından seçilebilir.

NOT :  Eşleşmelerde ilk yazılan tür    ERKEK  ,  " X "  işaretinden sonra yazılan tür   DİŞİ ' dir.

 

SAKA  X  KANARYA  MELEZLENDİRMESİ

                       Saka  kuşu erkeği ile dişi kanaryayı çiftleştirmek  , melez kuş elde etmenin en çok tutulan ve kullanılan yoldur.                 Piyasada da bu tür melez bol miktarda bulunur. Buna en büyük neden dişi kanaryanın kendisine sunulan saka erkeğini kabul etmesidir. Bu her zaman kolay olmaz , ortamın sağlanması gerekir.  Şöyle ki  ;  Erkek saka , kanaryaların bulunduğu bir ortamda      uzun bir süre kalmalı . Hatta ilk doğadan yakalanıp kanaryaların içine bırakılmalı  , kuş burada kanaryaları görerek  sakinleşmeli ,  kendini sağa sola vurmamalıdır. Kanaryayı izleyerek  yeme ve suya alışmalıdır.  Kanaryalardan kendisine zarar gelmediğini hissetmelidir. Daha sonra onlara alışacak , onlarla beraber uçacak , yem yiyip su içecektir.  Saka yabanıl hayatı unutup , evcil  ortama alışacaktır.

                      Bu ortamda çiftleştirilmesi düşünülen saka , karşı cins olarak kanaryayı görecektir. Zamanla birbirlerine alışan kuşların birbirlerini benimsemeleri kolay olur. Ayni yemi yiyip , ayni suyu içip ve ayni ortamı paylaştıklarından eş zamanı bu iki ayrı cinsin  anlaşmalarındaki zorluklar aşılmış olur.  Sakaya eşe atılması düşünülen kanaryanın da  , hem cinslerinden ayrı bir ortamda  , hatta sakaların içinde beraber bulunması sonucu  sakaya yakınlık duyacaktır.

                       Kafeslerde eşe atılan   saka  X  kanarya çiftleri ,  Nisan ayının ortalarına doğru kızışırlar. Sakaların eşe gelmeleri  kanaryalara göre bir ay daha sonra olmaktadır.  Kızışan dişi kanaryanın çağrısına erkek saka cinsel dürtüsünün baskısına uyarak yaklaşır , onu besler ve daha sonra  çiftleşme gerçekleşir. İyi bir kondisyona sahip olan erkek sakalar birkaç dişiyi arka arkaya çiftleyebilir.

                       Çiftleşen erkek saka ile dişi kanarya yuvaya ilgi gösterir. Kafese konulan yuva malzemeleri ile yuva hazırlanır.              Ve zamanı geldiğinde kanarya yumurtlamaya başlar. ilk yumurta olduğunda yuvadan yumurta alınır ve yerine sahtesi konur. Çünkü Saka  , dişi kanaryayı çiftlese bile aralarında ailevi bağ kurulamaz . Yumurtaları , saka kırma eğilimi gösterir. Dişi dört yumurta yaptıktan sonra , sahte yumurtalar yuvadan alınır , yerine hakikileri konulur.  Saka da kafesten alınır , dişi yalnız olarak yumurtaların üstünde yatar.  Yavrular çıktığında da  yavruları tek başına büyütür. Bu arada saka başka bir kafeste bekletilir veya başka bir dişi kanarya varsa onun yanına bırakılır.  Yavrular büyüdükten sonra , Saka dişinin yanına bırakılır. İkinci ağız yumurtaların döllenmesi için beraber olmaları gerekir. Bu olaylar  Üçüncü  ve  Dördüncü ağızlarda da devam eder gider.

 

KANARYA  X  SAKA    MELEZLENDİRİLMESİ   

                       Erkek kanaryayı , dişi saka ile çiftleştirmek daha zor gerçekleşmektedir. Ancak bu olay gerçekleşirse elde edilen melezler çok değişik renkte , üstün güzellikte ve ötüşleri de mükemmel olmaktadır. Bu olayı gerçekleştirmek için erkek kanarya ile dişi sakanın birbirlerini görecek şekilde imal edilmiş ortadan tel ile ayrılmış çifthane kafeslerinde bulunmaları gerekir.  Erkek bir gözde yaşamını sürdürür , öter ve karşısında hep dişi sakayı görür. Diğer gözdede dişi saka  , karşısında hep kanaryayı görür  onun ötüşünü dinler.  Birbirlerine alışırlar , kızıştıkları zamanlar  tel arasından birbirlerini yemledikleri görülür. Zamanı gelmiştir , ortadaki tel bölme alınır ve eşler bir araya bırakılır. Birbirlerini çok uzun bir zaman gördüklerinden bir sorun çıkarmazlar. Çiftleşme gerçekleşir.  Erkek kanaryayı dişinin yanından ayırmaya gerek  yoktur.  Çünkü erkek kanarya , dişiyi yuvada besler ve yumurtalara zarar vermez . Şayet dişi yumurtladıktan sonra huysuzlaştığı gözlenirse erkeği yanından almalıdır. Dişi yumurtalara zarar veriyorsa yumurtaları alıp , yedekte bekletilen bakıcı bir kanaryanın altına konur En iyisi her iki gurup içinde yumurtaların daha önce denenmiş bakıcı dişi kanaryanın  altına konulmasıdır.

 

                                               

                     Doğada nadir bulunan bir beyaz SAKA                                           Güzel bir Kanarya X Saka Melezi 

 

 

SAKA MELEZİ HAKKINDA BAZI ÖZELLİKLER

 

          1. Erkekte kafa ile gaga iridir.

          2. Dişide kafa nispeten küçük ve yassıcadır , gagada daha ufaktır.

          3. Yavru yumurtadan çıktıktan 2 - 3 ay sonra dış kuyruklarında birer badem varsa kuşa erkek teşhisi konabilir.

          4. Melezin sırtında hareler vardır. Bunlar düzgün , parlak muntazam ise kuş erkektir.

          5. Melez erkek kuşun kafesine yaklaşıldığı zaman tepe tüylerini kabartır.

          6. Erkek melezin başındaki kırmızı renk dişiye oranla daha koyudur.

          7. Erkeğin başındaki kırmızılık göz hizasının arka kısmına geçer.

          8. En kesin teşhis erkeğin kızgınlık devresinde  devamlı ötmesi ile belli olur.

          9. Kuş anatomisini iyi bilen üreticilerde melezlerin fiin den cinsiyetini anlayabilir.

        10. Melez kuşlar , kanaryalara göre hastalıklara daha dirençlidir. Ömürleri de daha uzundur.

        11. Kanarya-Saka  yumurtalarında görülen benekler daha koyu renkte ise bu yumurtaların dolu olduğunun işaretidir.

                                                                                                                ÖNCEKİ SAYFA